Mutacja

Termin mutacja- z łaciny- „mutatio” oznacza nagłą, skokową i jednocześnie bezwarunkową zmianę materiału genetycznego. Jest to zjawisko losowe, ale,, podlegające wpływom środowiska. W jej wyniku powstaje nowy organizm nazywany „mutantem”.

Po raz pierwszy nazwa ta została wprowadzona na przełomie XIX i XX wieku, a stało się to za sprawą pewnego holenderskiego botanika i genetyka- niejakiego Hugo de Vriesa. Mutacje mogą zachodzić w komórkach somatycznych- komórkach ciała- i wtedy zmiany dotyczą tylko wybranej części organizmu i nie są dziedziczone przez potomstwo, albo zachodzą w komórkach rozrodczych, czyli gametach i wtedy wszystkie komórki organizmu, który powstał po zapłodnieniu posiadają zmienioną informację genetyczną, a zmiana ta przekazywana jest pokoleniom i nosi nazwę dziedzicznej. Jakie są w ogóle przyczyny zachodzenia mutacji? Tak, jak wspomnieliśmy już na początku, istnieją mutacje spontaniczne, które zachodzą samoczynnie bez udziału żadnych czynników, ale istnieją również te, które są wywoływane przez czynniki zewnętrzne, czyli induktywne, inaczej mutagenne. Mutacje wywołują różne skutki. Najczęściej mają one niekorzystny wpływ na organizm, choć zdarzają się i te, obojętne, lub wręcz korzystne. Zaznaczmy również , że po usłyszeniu słowa „mutacja” myśli części osób, nastolatków w szczególności, popłyną zupełnie innym torem , skupiając się nadal wokół zagadnienia mutacji, tyle, że głosu. Wspomniana wyżej mutacja, to zmiana jego brzmienia, która następuje zarówno u dziewcząt jak i u chłopców w okresie dojrzewania, choć u tych pierwszych jest znacznie mniej zauważalna. Zachodzi na skutek zmian fizjologicznych w obrębie narządów głosu a decydują o niej hormony - dokładniej rzecz biorąc testosteron. Mutacja Związana jest z silnym rozwojem krtani, będącej częścią układu oddechowego, jak również narządem głosowym. Kiedy następuje wzrost chrząstek krtaniowych, dochodzi do wydłużenia strun głosowych, powiększenia tchawicy, a co za tym idzie przestrzeni krtaniowych. Podczas mutacji występują zaburzenia w wydawaniu dźwięku- słyszeć wtedy się da – załamywanie głosu, przeplatające się na zmianę dźwięki wysokie i niskie, popularnie zwaną chrypkę. U chłopców dochodzi zazwyczaj do obniżenia głosu o jedną oktawę, u dziewcząt natomiast o tercję lub nawet mniej. Jeśli chodzi o długość trwania mutacji, to jest to kwestia indywidualna. Generalnie przypada ona, jak już wspomnieliśmy, na okres pokwitania (12- 14 lat) i główne zmiany w narządzie głosowym zachodzą w okresie pół roku. Istnieje jednak jeszcze okres pomutacyjny, podczas którego następuje dojrzewanie głosu, które może trwać do roku, bądź nawet dłużej. Bywa, iż u niektórych głos kształtuje się dopiero w wieku lat 17, albo nawet 19, pamiętajmy bowiem, iż każdy z nas jest jednostką indywidualną, przez co naturalną sprawą jest, że nasz organizm może rozwijać się w sposób nieco odmienny, od tego, naszego kolegi, czy koleżanki.

 

D. K.

Stronicowanie:
Lubię
0.0 / 10  (0 ocen)
Komentarze (0)
Skomentuj

Nie masz jeszcze konta?

Załóż je szybko, za darmo


REKLAMA