Grafika i Okolice 2012

Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku ogłasza II międzynarodowy konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży „Grafika i okolice 2012”. Tematyka prac zgłaszanych na konkurs jest dowolna ale niezdecydowanym uczestnikom proponowany jest temat „Kluczbork dawniej i dziś”.

Celami konkursu są: rozpowszechnianie wiedzy o różnorodnych technikach graficznych, konfrontacja osiągnięć rówieśników w tej dyscyplinie, prezentacja artystycznego dorobku uczniów z różnych krajów i kręgów kulturowych oraz wymiana doświadczeń w zakresie metodyki przez artystycznych nauczycieli i instruktorów kursów plastycznych.

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół wszystkich typów oraz dzieci uczestniczące w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach plastycznych. Zostaną oni podzieleni na następujące kategorie wiekowe:

- do 9 lat

- 10-13 lat

- 14-16 lat

- 17-20 lat

W rywalizacji uczestniczyć mogą maksymalnie 3 prace wykonane samodzielnie przez ucznia, w wybranej technice graficznej, np.: akwaforta, akwatinta, sucha igła, mezzotinta, miedzioryt, linoryt, drzeworyt, serigrafia, itp. Dopuszczane są również techniki z ich pogranicza: kolografia, szablon, stempel, itp., pod warunkiem, że dają one możliwość powielania odbitek. Prace wykonane metodą monotypii lub kalkografii nie będą brane pod uwagę. Wymaganym formatem projektów jest A3. Przez format maksymalny rozumieć należy wielkość odbitego obrazu. Szerokość marginesu nie jest do niego wliczana.

Zgłoszeniom konkursowym muszą towarzyszyć ponadto karty informacyjne zawierające: imię, nazwisko i wiek autora (nie klasę!), adres, mail oraz nr telefoniczny do placówki, która rekomenduje daną pracę i imię z nazwiskiem nauczyciela pod którego kierunkiem wykonano pracę. Niespełnienie kryteriów regulaminowych, a także nadesłanie prac po terminie, ich zrolowanie bądź zniszczenie, będą decydowały o wykluczeniu prac z rywalizacji konkursowej.

Zgłoszenia należy nadsyłać do 14 września 2012 r. w opakowaniu zapewniającym bezpieczne dotarcie przesyłki na adres organizatora: Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Damrota 4, 46 – 200 Kluczbork.

Link do konkursu: http://www.mdk.superhost.pl

Data składania prac: 2012-09-14

Stronicowanie:
Lubię
0.0 / 10  (0 ocen)
Komentarze (0)
Skomentuj

Nie masz jeszcze konta?

Załóż je szybko, za darmo


REKLAMA