Ruszyła II edycja konkursu „Eko Odkrywcy”

Eko Odkrywcy
Do 10 listopada br. szkoły wszystkich szczebli i przedszkola mogą zgłaszać 
swoje projekty do konkursu „Eko Odkrywcy” organizowanego przez firmę Henkel 
– właściciela marki Persil, drogerie Rossmann oraz Fundację Nasza Ziemia. 
Jego celem jest zachęcenie młodzieży do odkrywania tajemnic otaczającego 
śœwiata i uwrażliwienie ich na kwestie związane z ochroną środowiska. 
Autorzy najciekawszych projektów otrzymają nagrody pieniężne na ich realizację.
Obecnie wiemy już na pewno, że jakoœć naszego życia jest uzależniona od 
stanu otaczającego nas œśrodowiska, dlatego coraz więcej zarówno 
indywidualnych osób jak i firm podejmuje działania związane z jego ochroną. 
- Ochrona œśrodowiska ma dla nas w Henklu ogromne znaczenie. Dbamy o nią 
naszych procesach produkcji, a nasze produkty pozwalają konsumentom 
ograniczać ich œlad œśrodowiskowy. Stąd pomysł na program grantów edukacyjnych, 
który będzie rozwijał u dzieci i młodzieży ekologiczną śœwiadomoœść i poczucie 
wspólnej odpowiedzialnoœści za śœrodowisko. Jesteœśmy zdania, że tylko 
zaangażowanie w aktywne działania, eksperymentowanie w kontakcie z 
przyrodą, mogą wykształcić i umocnić w dzieciach właœściwe zachowania i postawy. 
Dlatego z wielką przyjemnoœścią ogłaszamy nabór do II edycji konkursu „Eko Odkrywcy
” –powiedziała Paulina Grabowska, koordynatorka projektu z ramienia firmy 
Henkel, właœwłaściciela marki Persil.
„Eko Odkrywcy” to konkurs przeznaczony dla uczniów szkół, przedszkoli i innych 
placówek oœświatowych na terenie całego kraju. Uczestnicy konkursu pod okiem 
nauczycieli mają za zadanie przygotować autorski projekt o charakterze badawczym,
 który zachęci dzieci i młodzież do odkrywania i indywidualnego poznawania 
różnych zjawisk przyrodniczych, a jednoczeœnie pozwoli na przyswojenie 
problematyki związanej z ochroną śœrodowiska naturalnego. 
- Działania takie jak konkurs „Eko Odkrywcy”, skierowane do dzieci i młodzieży, są 
niezwykle ważnym elementem kształtowania odpowiednich ekologicznych postaw 
naszego społeczeństwa. 
Akcja w rewelacyjny sposób uzupełnia wiedzę zdobywaną przez najmłodszych w 
szkole, ponieważ chodzi w niej o przeprowadzanie samodzielnie zaprojektowanych 
doœświadczeń, a więc czystą praktykę! Wierzymy, że dzięki temu wiele dzieci odkryje
 w sobie pasję do poznawania otaczającego œświata i dbania o niego powiedział 
Sławek Brzózek, prezes Fundacji Nasza Ziemia.
Eko Odkrywcy 2_plakat.jpg
Aby przystąpić do konkursu „Eko Odkrywcy” należy opracować projekt badawczy. 
Musi on dotyczyć eksperymentowania, doœwiadczania i poznawania zjawisk 
przyrodniczych, ma zachęcać uczestników do ich samodzielnego odkrywania. 
Opis projektu powinien zawierać jego nazwę, planowane cele i działania, 
charakterystykę uczestników i realizatorów projektu, zdjęcia, ilustracje, i inne 
materiały dotyczące jego realizacji, jak również budżet i harmonogram. Projekty 
należy zarejestrować przy użyciu formularza na stronie:
 www.rossnet.pl/ekoodkrywcy 
do 10 listopada bieżącego roku. Po weryfikacji formalnej przez ekspertów Fundacji 
Nasza Ziemia, Komisja Konkursowa wybierze 20 najciekawszych projektów, które
następnie trafią pod głosowanie internautów, zaplanowane na pierwszą połowę
grudnia. Internauci wybiorą dziesiątkę finalistów, którzy zostaną ogłoszeni w 
serwisie 15 grudnia.
- Każdy z 10 zwycięskich projektów, wybranych przez Komisję Konkursową i 
internautów, otrzyma nagrodę w wysokoœci 3 500 zł, którą będzie mógł wykorzystać
 na realizację swojego projektu. Dodatkowo autorzy najlepiej ocenionego projektu 
otrzymają nagrodę dodatkową w postaci wyjazdu na Zieloną Szkołę
 organizowanego przez Fundację „Nasza Ziemia” dodała Paulina Grabowska.
Więcej informacji o projekcie na www.rossnet.pl/ekoodkrywcy oraz na fanpage’u akcji 
w serwisie Facebook  Eko Odkrywcy Persil. 
Patronat medialny nad II edycją projektu Eko Odkrywcy objęły czasopisma 
młodzieżowe: Cogito, Kumpel, Victor Junior, Victor Gimnazjalista, a także serwisy 
internetowe skierowane do dzieci i młodzieży: ZielonaLekcja.pl, EduPelzaki.pl, 
NaTablicy.pl, PoLekcjach.com, Zyraffa.pl.

Stronicowanie:
Lubię
0.0 / 10  (0 ocen)
Komentarze (0)
Skomentuj

Nie masz jeszcze konta?

Załóż je szybko, za darmo


REKLAMA