Baśka

1.Do gry potrzeba czterech graczy i talię 16 kart (asy, damy, walety, dziesiątki).

2.Karty rozdaje się pojedynczo, zgodnie z ruchem wskazówek zegara, każdemu graczowi po cztery

3Gra podzielona jest na dwa etapy licytację i rozgrywkę.

4.Starszeństwo kart, w zależności od przelicytowanego kontraktu, jest następujące:

a). W przypadku zwykłej gry, wesela, cichej lub zolli:

- as kier

- 10 kier

- dama trefl

- dama pik

- dama kier

- dama karo

- walet trefl, pik, kier, karo

- as karo, 10 karo

- as pik, 10 pik, as trefl, 10 trefl – fele

b). w przypadku wylicytowania grana:

- walet trefl

- walet pik

- walet kier

- walet karo

- as, 10, dama kier, trefl, pik, kier, karo

5. Zwykła gra:

a) Zwykła gra odbywa się parami. Grają ze sobą gracze, którzy mają stare damy i nazwani są STARYMI. Pozostali dwaj gracze to MŁODZI. Starzy: dama trefl, dama pik

b) Po licytacji, o ile nikt nie zgłosi żadnego kontraktu (gry), następuje zwykła gra. Rozpoczyna ją gracz po lewej stronie rozdającego, wistując dowolną kartą

c) Kolejni gracze mają obowiązek przebijania (kładzenia starszej karty od poprzednich). Jeżeli nie mają starszej karty istnieje obowiązek dokładania trumfa.

d) W przypadku braku trumfów można dołożyć felę.

e) Jeżeli wistujący rozpoczął grę felą, wówczas gracz mający drugą felę w tym samym „kolorze” ma obowiązek jej dołożenia.

f) Wygrywają gracze, którzy łącznie zdobędą minimum 53 pkt.

g) Punktacja poszczególnych kart: as – 11 pkt. ,10-10 pkt., dama-3 pkt., walet-2 pkt.

h) Gdy młodsi i starsi zdobędą taką samą ilość punktów (po 52), wygrywają młodzi i rozpoczyna się bok – runda ( 4 rozdania gry w boku), które rozliczane są według stawki podwyższonej o 100%

6. Wesele:

a) Wesele może zgłaszać ten gracz, który ma jednocześnie obie stare damy

b) Wesele oznacza, że grają ze sobą zgłaszający wesele i gracz, który ma w ręku waleta trefl

c) Jeżeli walet trefl jest w ręku zgłaszającego wesele, wówczas gra odbywa się z graczem, który posiada waleta pik

d) Natomiast, jeżeli zgłaszający wesele ma oba czarne walety, wówczas wesele jest z waletem kier.

e) Weselnicy traktowani są jak starzy w zwykłej grze.

f) Zasady gry rozliczeń podczas wesela są takie same jak w zwykłej grze

g) Obowiązek kontroli, z jakim waletem odbywa się gra, ma gracz zgłaszający wesele

7. Cicha:

a) Cichą może grac gracz, który ma obie stare damy, nie zgłosi wesela i w licytacji nie ustalono żadnego kontraktu (ani zolli ani grana)

b) Cicha oznacza, że gracz rozgrywa grę sam przeciwko pozostałym i nie zgłosił tego podczas licytacji.

c) Zasady gry przebijania i dokładania kart w czasie rozgrywania cichej są takie same jak w zwykłej grze

d) Grający cichą, aby wygrać, musi zebrać min. 53 punkty. Przy równej ilości punktów jest bok.

e) Gracz grający cichą, nie może dać kontry.

f) Cicha z asem kier i damą karo lub 10 kier i dama karo tylko na dobiciu jest kartą dokładaną i przyjmujemy kontrę, ale bez rekontry.

8. Zolla:

a) Zollę może grac gracz, który jest przekonany, że sam zbierze min 53 punkty

b) W czasie zolli zgłaszający gra sam przeciw pozostałym graczom.

c) Zasady gry przebijania i nakładania są te same jak w zwykłej grze

d) Zgłaszanie zolli unieważnia wcześniejsze kontrakty, takie jak wesele czy gran. Nie bierze się również pod uwagę wcześniej zgłaszanych kontr.

9. Gran:

a) Podczas gry grana, zmienia się starszeństwo kart.

b) Gran oznacza, że zgłaszający gra sam przeciwko pozostałym graczom.

c) Jeżeli wistujący zagra waleta, wówczas pozostali gracze mają obowiązek przebicia, lub dołożenia waleta.

d) W przypadku braku waletów, gracze dokładają dowolną kartę.

e) Jeżeli wistujący zagra inną kartą niż walet, istnieje obowiązek przebijania, lub dokładania karty w tym samym kolorze.

f) Jeżeli gracz nie ma kart w kolorze wistowanym, wówczas istnieje obowiązek przebijania lub dokładania waleta.

g) Dopiero, gdy gracz nie ma kart w kolorze wistowanym, ani waletów, wówczas można dokładać pozostałe karty.

h) Gran na wyjściu z waletem trefl i jakimkolwiek innym waletem, plus dwa asy, to samo podwójny kolor (as plus dama jest kartą wykładaną, podwójny kolor dama z 10 nie jest kartą wykładaną)

i) Gracz dostający kontrę na grana może zmienić grę na zollo.

10. Licytacja:

a) Licytacja to ustalenie kontraktu, jaki będzie rozgrywany.

b) Licytację prowadzi gracz kolejny po rozdającym karty, pytając pozostałych graczy, zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, jaki zamierzają zgłosić kontrakt.

c) Prowadzący licytację jako czwarty, zgłasza ewentualny kontrakt.

d) Licytacja kończy się, gdy żaden z graczy nie zgłasza kolejnej zmiany do ustalonego kontraktu, mówiąc: „pas”.

e) Nie zgłoszenie żadnego kontraktu oznacza,że rozgrywana będzie zwykła gra (ewentualnie cicha)

f) Zgłaszanie zolli, lub grana unieważnia wcześniejsze kontrakty.

g) Zolla jest wyższym kontraktem od grana.

h) W czasie licytacji można zgłaszać dla każdego kontraktu kontry i rekontry.

i) Mogą być cztery kontry zwane kolejno: kontra, rekontra, hirsh, bok.

j) Każda kontra podnosi stawkę o 100%.

k) Za uzasadnione uznaje się tylko kontry, zgłaszane kolejno przez przeciwników danego kontraktu (Np: młodzi starym, lub grający zollę przeciw pozostałym graczom.).

l) Grający zollę, lub grana, który zamierza wziąć wszystkie bitki (lewy), może to zgłosić w czasie licytacji dodając wyraz : „du”. Np.: zollę-du, grana-du.

m) „Du” oznacza podwyższenie stawki o 100%.

n) Przy rozliczeniu danej gry uwzględnia się wszystkie zgłoszone i uznane kontry, „du” oraz ewentualne boki, z tytułu bok-rundy. Łącznie, podwyższenie stawki na przelicytowany kontrakt, może wynosić 6400% stawki podstawowej.

11. Rozgrywka:

a) Rozgrywkę rozpoczyna gracz prowadzący licytację.

b) Zawsze, o ile jest to możliwe, obowiązuje zasada przebijania starszą kartą.

c) W przypadku braku kart silniejszych, należy dołożyć trumfa, a podczas grana należy dołożyć waleta.

d) Podczas rozgrywki zabrania się:

- przekazywania partnerowi jakichkolwiek sugestii

- pokazywania kart

- prowadzenia rozmów na temat rozgrywanej partii.

e) Rzucanie kart przed zakończeniem rozgrywki jest możliwe wyłącznie wówczas, gdy losy dalszej gry nie mogą ulec zmianie i gdy akceptują to pozostali gracze.

12. Słownik:

Bitka- lew, lub wziątka

Wyjście- min. 26 pkt.

Bok- równa ilość pkt. (po 52) lub sprzeciw na hirsch

Bok-runda – kolejka (4 rozdania) po boku

Du – deklaracja wzięcia wszystkich bitek

Kontra - sprzeciw na dany kontrakt

Rekontra- sprzeciw kontrze

Hirsch- sprzeciw rekontrze

13. Zasady ogólne:

a) Kontry mogą być w obie strony, to znaczy młodzi starym i starzy młodym

b) Zolla ma pierwszeństwo przed granem.

c) Cicha może być „rzucona”, tzn. taka, której nie można przegrać z damą kier

d) Nie można dać kontry samemu sobie na cichą, ale można rekontrować.

e) Przy rzuceniu kart niewłaściwie (istnieje szansa na bitkę), dany gracz przegrywa razem z partnerem, a jeżeli sam grał zollo, gran, czy cichą, traktowane jest to jako przegranie gry; przy grze z partnerem traktowane jest jako kontra z wyjściem, ewentualnie tyle razy ile był kontrakt.

f) Nie wolno obejrzeć bitki zamkniętej ze stołu.

g) Cztery asy grają zolo doux.

h) Obowiązuje „karta stół”

i) Wszelkie niejasności rozwiązuje sędzia pomocniczy lub główny.

14. Nie przebicie, lub nie dołożenie do koloru, traktowane jest jako przegrana gra z wyjściem, ale kontrakt liczony jest według licytacji.

15. Na wykładane zollo, cichą, czy gran przyjmuje się tylko kontrę bez re; na niewykładane może by kontra i rekontra.

16. Nie wolno wychodzić kartą przed zamknięciem licytacji. Patrz punkt 18.

17. Możemy grac boki, ale tylko pięć razy będą zaznaczone w tabeli.

18. Gracz popełniający błąd, liczony jest jako sam przegrany; zollo, gran, cichą, odpisuje się tylko zawodnikowi, który zakontraktował grę.

19. Punktacja gry w ,,Baśkę” – tabela punktacji 

 

Rodzaj gry

Wynik

Wypłata

Bez kontry

Kontra

Re-kontra

Bok

Hirsz

Zolo doux

Wygrana

Przegrana

od każdego

dla każdego

10

20

20

40

40

80

X

X

Gran doux

Wygrana

Przegrana

od każdego

dla każdego

10

20

20

40

40

80

X

X

Zolo

Wygrana

Przegrana

od każdego

dla każdego

5

10

10

20

20

40

X

X

X

X

Gran

Wygrana

Przegrana

od każdego

dla każdego

5

10

10

20

20

40

X

X

Cicha

Wygrana

Przegrana

od każdego

dla każdego

4

8

8

16

16

32

32

64

64

128

Gra zwyczajna

Wygrana starych z wyjściem

Młodzi starym

1

2

4

8

16

Wygrana młodych z wyjściem

Starzy młodym

2

4

8

16

32

Wygrana starych bez wyjścia

Młodzi starym

2

4

8

16

32

Wygrana młodych bez wyjścia

Starzy młodym

4

8

16

32

64

Wygrana starych bez bitki

Młodzi starym

3

6

12

24

48

Wygrana młodych bez bitki

Starzy młodym

6

12

24

48

96

 

http://www.baska.costerina.nazwa.pl/

Stronicowanie:
Przeczytaj inne arty
Uno
Lubię
0.0 / 10  (0 ocen)
Komentarze (0)
Skomentuj

Nie masz jeszcze konta?

Załóż je szybko, za darmo


REKLAMA